Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Malma Logistik AB

Malma Logistik AB

Malma Logistik AB
Kålsängsgränd 10
753 19 Uppsala

Hemsida:

malma.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Malma Logistik vill bygga en logistikkoncern i Sverige genom strukturaffärer.

Teckningsperiod:

10 juni 2022 - 27 juni 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

1,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

68 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 5000 aktier

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss