Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Maha Energy AB

Maha Energy AB

Maha Energy AB
Biblioteksgatan 1
111 46 Stockholm

Hemsida:

www.mahaenergy.ca

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Maha Energy producerar olja, främst i Kanada. Bolaget köper nedlagda och underpresterande oljekällor, för att sedan tillföra ny teknik för att få en bra produktion. Bolaget har strukturerats om och Maha Energy AB är idag moderbolag. Tidigare var Kanada-bolaget Maha Energy Inc moderbolag.

Teckningsperiod:

7 juni 2016 - 20 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr + 25 Mkr

Teckningskurs:

19 kr per unit, 4,75 kr per aktie

Likviddag:

29 juni 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 210-230 Mkr pre-money eller 906-1001 Mkr pre-money (19-21 kr per aktie). 906-1001 Mkr pre-money (19-21 kr per aktie).

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

Övrigt:

Maha Energy noteras på First North den 5 juli 2016.

Teckningskursen per unit ska uppgå till lägst 19 SEK och högst 21 SEK, motsvarande en teckningskurs om lägst 4,75 SEK och högst 5,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje unit består av fyra (4) nya aktier av serie A och en (1) teckningsoption berättigandes till teckning av en (1) ny aktie av serie A.

Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 135 procent av den slutliga teckningskursen för en (1) ny aktie i Erbjudandet. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kommer vara möjligt under en period om 18 månader efter teckningsoptionernas registreringsdatum hos Bolagsverket.

Uppdaterat: 2016-07-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss