Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB
Regeringsgatan 56
111 56 Stockholm

Hemsida:

mofastab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding ett fastighetsbolag som äger en portfölj med 25 centralt belägna samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden.

Teckningsperiod:

30 januari 2020 - 30 januari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

385 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

200 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Bolaget skriver att till följd av efterfrågan från investerare att delta i nyemissionen har SBB som i förväg åtagit sig att teckna aktier för 33 miljoner kronor, på Bolagets begäran accepterat att inte teckna några aktier i nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss