Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky AB
Bruksgatan 4
818 32 Valbo

Hemsida:

www.mackmyra.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.

Teckningsperiod:

10 juni 2019 - 25 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52,9 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juni 2019

Värdering:

105,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje A-aktie och B -aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och två teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har bland annat lämnats av ett antal större aktieägare och delar av styrelsen. Bolagets största ägare Lennart Hero har åtagit sig att teckna aktier för cirka 10,7 MSEK. Av teckningsåtaganden om sammanlagt cirka 23 MSEK, avses 9,5 MSEK att betalas genom kvittning av lån. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 22 MSEK. Den enskilt största garanten är Fårö Capital AB.

Uppdaterat: 2019-06-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss