Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lumito AB

Lumito AB

Lumito AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.lumito.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lumito är verksamt inom visualiseringsteknik för vävnadsanalys. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi.

Teckningsperiod:

3 december 2021 - 17 december 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

69 Mkr

Teckningskurs:

16 kr per unit / 0,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 december 2021

Värdering:

69 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tjugo (20) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tjugo (20) nyemitterade aktier och nitton (19) teckningsoptioner av serie TO4.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av till cirka 3,2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 76,8 procent av emissionsgarantier och omfattas således till 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 99 Mkr.

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 8 augusti 2022 till och med den 19 augusti 2022, dock lägst 0,025 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 1,20 SEK.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4 löper från och med den 23 augusti 2022 till och med den 5 september 2022.

Uppdaterat: 2021-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss