Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lumito AB

Lumito AB

Lumito AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.lumito.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lumito är verksamt inom visualiseringsteknik för vävnadsanalys. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi.

Teckningsperiod:

1 oktober 2020 - 1 oktober 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

45 Mkr

Teckningskurs:

11,25 kr per unit / 3,75 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

280,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till professionella och privata investerare via ett accelererat book building-förfarande. 1 unit bestående av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Lumito inledde emissionen på ca 45 Mkr efter att marknaden stängt den 1 oktober 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 2 oktober.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för att stärka organisationen inför stundande marknadslansering. Teckningsoptionerna av serie TO3 avser att finansiera Bolagets uppbyggnad av ett globalt distributionsnät samt vidareutveckla nästa generationens medicintekniska instrument.

Uppdatering: Lumito fick in 45 Mkr till 11,25 kr per unit (3,75 kr per aktie).

Befintliga aktieägare kommer också att få teckningsoptioner. Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO3 kommer att meddelas så snart optionerna är registrerade vid Bolagsverket. Aktieägare i Lumito kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje tre (3) aktier som innehas på avstämningsdagen.

Uppdaterat: 2020-10-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss