Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

11 mars 2009 - 3 april 2009

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,7 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 mars 2009

Värdering:

Pre-money 5,7 Mkr och 11,4 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissionen genomförs utan emissionsgarantier och teckningsförbindelser av befintliga aktieägare. Handel med teckningsrätter sker 11 – 20 mars 2009.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 3 april.

Uppdaterat: 2009-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss