Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

1 december 2020 - 15 december 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr

Teckningskurs:

2,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:11. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

LightAir har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 3,6 MSEK motsvarande cirka 40 procent av emissionslikviden samt garantiåtagande om 5,5 MSEK motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår sammanlagt till 9,1 MSEK motsvarande 100 procent av emissionslikviden.

Utöver denna företrädesemission gör Lightair ytterligare två emissioner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss