Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

20 januari 2014 - 5 februari 2014

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15,6 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

0,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 januari 2014

Värdering:

26 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje registrerad aktie. För teckning av tre (3) nya aktier erfordras fem (5) teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Biolights företrädesemission om ca 15,6 MSEK är garanterad till ca 82 % motsvarande 12,85 MSEK via ett garantikonsortium om 10,7 MSEK och teckningsförbindelser från styrelse, ledning och större ägare 2,15 MSEK. Därtill finns en övertilldelningsoption upp till ca 4 MSEK att utnyttjas vid eventuell överteckning.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss