Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB
Södergatan 19
211 34 Malmö

Hemsida:

www.learningtosleep.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter.

Teckningsperiod:

9 maj 2022 - 9 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

5,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Symbio Me AB.

Post:

Övrigt:

Learning 2 Sleep gör samidigt en riktad emission till 1,50 kr per aktie, så 10 Mkr och 5,90 kr per aktie ska nog främst ses som en relativvärdering mellan Learning 2 Sleep och Symbio Me.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss