Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

29 juni 2012 - 29 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,3 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre krets investerare.

Post:

Övrigt:

Emissionen följer Latvian Forests affärsmodell, dvs att återkommande göra mindre nyemissioner för att göra förvärv av skog.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss