Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Ringvägen 22
128 46 Enebyberg

Hemsida:

www.latvianforest.lv

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

29 juni 2012 - 29 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,3 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre krets investerare.

Post:

Övrigt:

Emissionen följer Latvian Forests affärsmodell, dvs att återkommande göra mindre nyemissioner för att göra förvärv av skog.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss