Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB
Skeppargatan 27 4tr
114 52 Stockholm

Hemsida:

www.kopygoldfields.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Teckningsperiod:

26 september 2016 - 10 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 september 2016

Värdering:

60 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Kopy Goldfields.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss