Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB
Skeppargatan 27 4tr
114 52 Stockholm

Hemsida:

www.kopygoldfields.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Teckningsperiod:

14 maj 2012 - 28 maj 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,6 Mkr

Teckningskurs:

3,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 maj 2012

Värdering:

Pre-money 35,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. 1 aktie berättigar aktieägaren till 3 teckningsrätter. 4 teckningsrätter berättigar till att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ett antal större ägare i Kopy Goldfields, vilka sammanlagt innehar cirka 60% av Bolagets röster och kapital har meddelat sina avsikter att i föreliggande emission teckna dels i kraft av samtliga erhållna teckningsrätter, dels de aktier som inte tecknas av övriga befintliga aktieägare eller allmänheten.

Uppdaterat: 2012-05-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss