Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB
Skeppargatan 27 4tr
114 52 Stockholm

Hemsida:

www.kopygoldfields.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Teckningsperiod:

6 december 2010 - 22 december 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

64,8 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 december 2010

Värdering:

Pre-money 81 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. För varje 2 tecknade aktier erhålls även 1 vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 1 teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i Kopylovskoye till teckningskursen 25 kr per aktie. Teckningsperioden för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption löper från och med den 16 maj 2011 till och med den 16 juni 2011. Det kan ge bolaget upp till 26,8 Mkr. Handel med teckningsrätter 6 december - 17 december 2010.

Uppdaterat: 2010-12-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss