Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kollect on Demand Holding AB

Kollect on Demand Holding AB

Kollect on Demand Holding AB

Waterford, Irland

Hemsida:

kollect.ie

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kollect on Demand driver en online-marknadsplats för avfallshantering som kopplar samman de som vill bli av med avfall med de som vill frakta bort avfall.

Teckningsperiod:

26 augusti 2020 - 27 augusti 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

49,86 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process anordnad av Mangold. 1 unit består av 1 aktie och teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Kollect inledde efter att marknaden stängt den 26 augusti 2020 en riktad emission där man vill ta in ca 9 Mkr.

I samband med den Riktade Emissionen tar Bolaget även upp ett lån om 3 MSEK från Formue Nord Fokus A/S. Lånet tas upp till marknadsmässiga villkor med en uppläggningsavgift om 5,0 procent och en periodvis ränta om 1,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Långivaren kommer även erhålla teckningsoptioner av serie TO1. Lånet kommer att återbetalas med likviden från teckningsoptionerna.

Uppdatering: Kollect fick in 9 Mkr till 10 kr per unit och aktie.

Uppdaterat: 2020-08-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss