Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Knowit AB

Knowit AB

Knowit AB
Klarabergsgatan 60
Stockholm

Hemsida:

www.knowit.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Knowit är en it-konsult.

Teckningsperiod:

10 juni 2021 - 11 juni 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

500 Mkr

Teckningskurs:

280 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 561,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Nordea Bank.

Post:

Övrigt:

Efter börsens stängning den 10 juni 2021 inledde Knowit en riktad emission på 500 Mkr.

Uppdatering: Knowit sålde 1 785 714 nya aktier till 280 kr per aktie och fick således in 500 Mkr.

Uppdaterat: 2021-06-11

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss