Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klarna Holding AB

Klarna Holding AB

Klarna Holding AB
Norra Stationsgatan 61
113 43 Stockholm

Hemsida:

klarna.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Klarna erbjuder enkla och trygga betalningslösningar för e-butiker i Europa. Kärnan i Klarnas tjänster är konceptet betalning efter leverans, vilket låter konsumenten få varan först och betala sedan.

Teckningsperiod:

15 juni 2012 - 30 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

400 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 13:155

Post:

Övrigt:

Observera, datumen är en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss