Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karolinska Development AB

Karolinska Development AB

Karolinska Development AB
Fogdevreten 2
17177 Solna

Hemsida:

www.karolinskadevelopment.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Karolinska Development är ett investmentbolag med fokus på nordiska life science-bolag. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och investerar för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade kommersiella produkter.

Teckningsperiod:

18 januari 2022 - 2 februari 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

491 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 januari 2022

Värdering:

701 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:10. En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nyemitterade aktier av samma aktieslag som teckningsrätten avser.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdatering: Karolinska Development företrädesemission tecknades till cirka 76,9 %. 74,5 % med teckningsrätter och 2,4 % utan teckningsrätter.

Uppdaterat: 2022-02-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss