Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karo Pharma AB

Karo Pharma AB

Karo Pharma AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.karobio.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Teckningsperiod:

25 januari 2017 - 9 februari 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

374,3 Mkr

Teckningskurs:

20,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 januari 2017

Värdering:

1 310 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamot Per-Anders Johansson, motsvarande 8,19 procent av Företrädesemissionen och en emissionsgaranti från styrelseordförande Anders Lönner motsvarande upp till 100 procent av Företrädesemissionen. Därmed motsvarar tecknings- och garantiåtaganden 100 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2017-01-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss