Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

k2a.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder.

Teckningsperiod:

13 januari 2020 - 13 januari 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

175 Mkr

Teckningskurs:

169 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande.

Post:

Övrigt:

Book building-förfarande inleddes efter att börsen stängt den 13 januari och ska vara klart innan den öppnar den 14 januari 2020. Bolaget vill emittera 1 035 524 stamaktier av serie B.

Uppdatering: K2A fick in 175 Mkr till 169 kr per aktie. 169 kr kan jämföras med att senaste stängningskurs är 166,8.

Investerare i nyemissionen utgörs av 19 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, Enter Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och ett antal nya aktieägare.

Uppdaterat: 2020-01-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss