Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

k2a.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder.

Teckningsperiod:

30 januari 2019 - 31 januari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

90,6 Mkr

Teckningskurs:

295 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, via ett accelererat ”book-building”-förfarande lett av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss