Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JS Security Technologies Group AB

JS Security Technologies Group AB

JS Security Technologies Group AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

Hemsida:

jssecurity.tech

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

JS Security är en cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. JS Security Technologies Group AB hette tidigare New Equity Venture II AB.

Teckningsperiod:

7 juni 2023 - 21 juni 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,9 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljarna av StoneBeach AB som är Mårten Bergsten, Tommy Hammarström, Fredrik Sundman och Johan Fjeld.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss