Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JS Security Technologies Group AB

JS Security Technologies Group AB

JS Security Technologies Group AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

Hemsida:

jssecurity.tech

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

JS Security är en cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. JS Security Technologies Group AB hette tidigare New Equity Venture II AB.

Teckningsperiod:

7 juni 2023 - 21 juni 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,64 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 juni 2023

Värdering:

3,88 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna tre (3) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

JS Security har ingått avtal om garantiåtaganden i form av en så kallad bottengaranti omfattande cirka 39 procent, motsvarande 4,5 MSEK av Företrädesemissionen. För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp.

Uppdaterat: 2023-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss