Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Jays AB

Jays AB

Jays AB
Åsögatan 121
116 24 Stockholm

Hemsida:

www.jays.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Jays utvecklar, designar och tillverkar hörlurar och utrustning för mobila mediaspelare.

Teckningsperiod:

30 mars 2010 - 15 april 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

6,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2010

Värdering:

Pre-money 40 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1

Post:

1000 aktier, dvs 6100 kr.

Övrigt:

Jays noteras på Aktietorget den 11 maj 2010. Emissionen är garanterad upp till ett belopp om 8 Mkr genom tecknade garantiavtal. Nio av de största ägarna motsvarande ca 70% av de utestående aktierna i Jays AB har frånsagt sig sin rätt att teckna i emissionen till förmån för de mindre aktieägarna.

Uppdaterat: 2010-04-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss