Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Jays AB

Jays AB

Jays AB
Åsögatan 121
116 24 Stockholm

Hemsida:

www.jays.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Jays utvecklar, designar och tillverkar hörlurar och utrustning för mobila mediaspelare.

Teckningsperiod:

27 maj 2019 - 12 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

41 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2019

Värdering:

51,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Jays har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 10 MSEK motsvarande cirka 24,40 % av emissionslikviden i företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 26,85 MSEK, motsvarande cirka 65,60 % av företrädesemissionen. Emissionsgarantierna kan tas i anspråk vid eventuell bristande teckning i företrädesemissionen upp till 90 procent av totalt emissionsbelopp, motsvarande cirka 36,85 MSEK. Sammantaget innebär detta att cirka 90 % av företrädesemissionen är säkerställd.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss