Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Jays AB

Jays AB

Jays AB
Åsögatan 121
116 24 Stockholm

Hemsida:

www.jays.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Jays utvecklar, designar och tillverkar hörlurar och utrustning för mobila mediaspelare.

Teckningsperiod:

8 juni 2015 - 22 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,9 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2015

Värdering:

14,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. Aktieägare får för varje (1) befintlig aktie tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter krävs för teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt 932 303 aktier motsvarande 8,5 % av det totala emissionsbeloppet i föreliggande nyemission. Utöver det har bolaget erhållit garantiåtaganden från externa investerare om 20,1 MSEK/91,5 % vilket säkerställer att nyemissionen tecknas upp till ett belopp om 21,9 MSEK, motsvarande 100 % av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss