Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Jays AB

Jays AB

Jays AB
Åsögatan 121
116 24 Stockholm

Hemsida:

www.jays.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Jays utvecklar, designar och tillverkar hörlurar och utrustning för mobila mediaspelare.

Teckningsperiod:

25 oktober 2011 - 8 november 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,4 Mkr

Teckningskurs:

10,6 kr (5,3 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 oktober 2011

Värdering:

Pre-money 18,39 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. 3 befintliga aktier i Jays ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit består av 2 nya aktier samt 1 teckningsoption, varav teckningskursen för varje ny aktie är 5,30 kr. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningskursen per unit uppgår till 10,60 kr.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställd upp till 12,4 Mkr, motsvarande 100% av emissionsbeloppet. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. 1 teckningsoption berättigar till teckning av 1 ny aktie för 10,00 kr fram till den 30 april 2012. Teckningsperioden i föreliggande nyemission löper från och med den 25 oktober 2011 till och med den 8 november 2011. Jays kommer även att byta lista från Aktietorget till First North under Q4 2011.

Uppdaterat: 2011-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss