Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ivisys AB

Ivisys AB

Ivisys AB
Box 283
230 53 Alnarp

Hemsida:

ivisys.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ivisys har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns.

Teckningsperiod:

25 november 2019 - 10 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,46 Mkr

Teckningskurs:

3,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 November 2019

Värdering:

43 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:20. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: IVISYS har mottagit teckningsförbindelser till ett värde av 6,46 MSEK, motsvarande 100 % av den kommande emissionen. Teckningsförbindelserna kommer uteslutande från till bolaget närstående företag och personer. Det rör sig om VD Mikael Sjöholm, CFO Maja Johansson, Ordförande Jakob Kesje, Ledamot Fredrik Schultz och Athanase Industrial Partners. Teckningsförbindelserna blir enbart tillgodosedda i fall teckningsrätterna inte nyttjas fullt ut under emissionsperioden.

Uppdaterat: 2019-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss