Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ivisys AB

Ivisys AB

Ivisys AB
Box 283
230 53 Alnarp

Hemsida:

ivisys.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ivisys har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns.

Teckningsperiod:

16 oktober 2017 - 31 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,86 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

39,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt per 1 innehavd aktie. 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-10-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss