Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ivisys AB

Ivisys AB

Ivisys AB
Box 283
230 53 Alnarp

Hemsida:

ivisys.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ivisys har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns.

Teckningsperiod:

25 februari 2015 - 12 mars 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,2 Mkr

Teckningskurs:

14 kr per unit (7 kr per aktie)

Likviddag:

Fyra bankdagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 400 units.

Övrigt:

Ivisys listas på First North den 13 april 2015.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,7 miljoner kronor.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 8,95 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 13 april – 27 april 2016.

Uppdaterat: 2015-03-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss