Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invajo International AB

Invajo International AB

Invajo International AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm

Hemsida:

invajo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Invajo tillhandahåller ett enkelt och flexibelt verktyg för hantering av event och deltagare. Målgruppen är alla företag, oavsett storlek och bransch, som ska genomföra någon form av event.

Teckningsperiod:

16 mars 2020 - 5 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

11,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Minimum 500 units.

Övrigt:

Invajo noteras på First North den 14 april 2020.

Obs, 16 mars - 5 april 2020 är ett ungefärligt datum, i skrivande stund har bolaget inte kommunicerat några exakta datum.

Uppdaterat: 2020-03-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss