Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Intropris AB

Intropris AB

Intropris AB
Odinslundsgatan 17
412 66 Göteborg

Hemsida:

www.intropris.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Intropris är en konsumentinriktad butiks- och ehandelsverksamhet. Verksamheten har successivt nischat in sig på ett blandat konsumentvarusortiment där jakt- och fiskeprodukter har en framträdande roll tillsammans med IT och hemelektronik. Intropris AB hette tidigare Intropris Vimmerby AB.

Teckningsperiod:

20 november 2017 - 4 december 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

23,26 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 november 2017

Värdering:

69,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla 1 teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Efter emissionen noteras Intropris på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Teckningstiden har justerats till 20 november - 4 december 2017.

Uppdaterat: 2017-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss