Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Intergiro International AB

Intergiro International AB

Intergiro International AB
Kungsgatan 10 3tr
111 43 Stockholm

Hemsida:

intergiro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Intergiro har utvecklat en voucherbaserad plattform för att hantera säkra betalningar online, vars effektiva antibedrägerimodul minskar e-handlarens risker kring reklamationer och s.k. ”friendly frauds”. Intergiro International AB hette tidigare Financial Transactions Control Systems Sweden AB.

Teckningsperiod:

6 december 2019 - 15 januari 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

25,1 Mkr

Teckningskurs:

2,77 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 december 2019

Värdering:

83,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. För varje en (1) befintlig aktie erhålles tre (3) teckningsrätter och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 januari 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss