Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Integrum AB

Integrum AB

Integrum AB
Krokslätts Fabriker 50
431 37 Mölndal

Hemsida:

integrum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Integrum är verksamt inom osseointegration - processen då skelettet växer samman med ett titanimplantat - för skelettförankrade proteser.

Teckningsperiod:

25 april 2017 - 9 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

152 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och institutioner.

Post:

250 aktier.

Övrigt:

Integrum noteras på First North den 15 maj 2017.

Vid stort intresse för emissionen på 22 Mkr så kan en övertilldelning på 5 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss