Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Insplorion AB

Insplorion AB

Insplorion AB
Medicinaregatan 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.insplorion.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Insplorion utvecklar, marknadsför och säljer mätinstrument till forskare som arbetar med nanoteknik inom miljöteknikområden.

Teckningsperiod:

27 maj 2019 - 11 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

33,1 Mkr

Teckningskurs:

11,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2019

Värdering:

82,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger innehavaren en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd upp till 90 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 29,8 MSEK, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.

Uppdaterat: 2019-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss