Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Innowearable AB

Innowearable AB

Innowearable AB
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Hemsida:

www.innowearable.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Innowearable har uppfunnit en lösning som gör att man kan mäta mjölksyrenivån momentant utan blodprov, vilket presenteras direkt i mobilen eller klockan. Detta låter elitidrottare och alla andra att optimera sin träning.

Teckningsperiod:

9 september 2019 - 21 oktober 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

3,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

20 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss