Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S
Lyngsiesvej 18
8230 Åbyhøj, Danmark

Hemsida:

initiatorpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Initiator Pharma är ett danskt bolag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Teckningsperiod:

13 april 2021 - 13 april 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

3,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

102,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till en grupp investerare som leds av Linc AB och Adrigo Asset Management AB. Vidare tecknare är Mats Thóren och Jinderman & Partners AB.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för emissionen är i skrivande stund ännu inte kommunicerade, 13 april är bara ett dummy-datum.

Förutom denna riktade emission gör Initiator Pharma även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss