Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S
Lyngsiesvej 18
8230 Åbyhøj, Danmark

Hemsida:

initiatorpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Initiator Pharma är ett danskt bolag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Teckningsperiod:

2 juni 2020 - 16 juni 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,96 Mkr

Teckningskurs:

9,80 kr per unit / 4,90 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 maj 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:17. För 34 innehavda aktier får innehavaren teckna 1 ny unit. Varje 1 unit består av 2 aktier och 3 teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 100 %.

Varje teckningsoptioner TO2 ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie till 4,90 kr. Lösenperioden är 24 november - 15 december 2020.

Förutom denna företrädesemission gör företaget även en riktad emission.

Uppdaterat: 2020-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss