Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S
Lyngsiesvej 18
8230 Åbyhøj, Danmark

Hemsida:

initiatorpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Initiator Pharma är ett danskt bolag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Teckningsperiod:

27 april 2020 - 27 april 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

5,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

130,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Formue Nord Markedsneutral A/S.

Post:

Övrigt:

Förutom att teckna sig för 555 555 aktier så erhåller Formue även 1 224 490 teckningsoptioner.

Initiator Pharma ingår även avtal om en lånefacilitet med Formue på 10 Mkr som kan användas om teckningsoptionerna inte används.

Förutom denna riktade emission så gör Initator även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss