Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S
Lyngsiesvej 18
8230 Åbyhøj, Danmark

Hemsida:

initiatorpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Initiator Pharma är ett danskt bolag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Teckningsperiod:

15 mars 2018 - 29 mars 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,1 Mkr

Teckningskurs:

6,60 kr per unit / 2,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 mars 2018

Värdering:

19,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Ca 70 % av emissionen är säkrad genom teckningsförbindelser och garantiteckning.

1 teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie till en kurs om 2,20 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är planerad att äga rum från och med 11 oktober 2018 till och med den 1 november 2018.

Uppdaterat: 2018-03-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss