Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S
Lyngsiesvej 18
8230 Åbyhøj, Danmark

Hemsida:

initiatorpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Initiator Pharma är ett danskt bolag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Teckningsperiod:

26 januari 2017 - 9 februari 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,5 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 januari 2017

Värdering:

27,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Aktien i bolaget är planerad att noteras på Aktietorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 16 mars 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,9 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2017-01-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss