Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i InfraCom Group AB

InfraCom Group AB

InfraCom Group AB
Gamlestadsvägen 1
415 02 Göteborg

Hemsida:

www.infracomgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

InfraCom äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom telefoni, IT-tjänster, datacenters samt datakommunikation och internetaccesser till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet.

Teckningsperiod:

1 juli 2022 - 1 juli 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,7 Mkr

Teckningskurs:

22,48 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

699,4 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av System Economy Technologies i Nässjö AB.

Post:

Övrigt:

Köpeskillingen uppgår till maximalt 35 miljoner kronor, varav 16,3 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning. Vidare har 8,7 miljoner kronor erlagts genom apportemission av 385 232 aktier i InfraCom Group AB (publ) till en kurs om 22,48 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss