Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i InfraCom Group AB

InfraCom Group AB

InfraCom Group AB
Gamlestadsvägen 1
415 02 Göteborg

Hemsida:

www.infracomgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

InfraCom äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom telefoni, IT-tjänster, datacenters samt datakommunikation och internetaccesser till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet.

Teckningsperiod:

5 juni 2019 - 20 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,5 MEUR

Teckningskurs:

Likviddag:

27 juni 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten och institutionella investerare.

Post:

100 aktier, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Teckningskursen för aktierna i emissionen ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden 5 juni 2019 till och med 20 juni 2019 med en rabatt om åtta (8) procent, dock får teckningskursen högst vara ett belopp som innebär att emissionen storlek högst motsvarar 2,5 miljoner euro om samtliga aktier tecknas (baserat på växlingskursen för SEK/EUR per den 4 juni 2019).

Uppdaterat: 2019-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss