Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

Hemsida:

ibtherapeutics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Infant Bacterial Therapeutics är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för förtidigt födda barn.

Teckningsperiod:

9 maj 2016 - 23 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

27,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 maj 2016

Värdering:

50 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1

Post:

Övrigt:

Annwall & Rothschild Investment AB, Fjärde AP-fonden, David Dangoor, Mingdale Company Ltd, Swedbank Robur Fonder, Caroline Hamilton, Hanvad Invest AB, Sten Irwe med flera har vederlagsfritt åtagit sig att teckna sig för sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 27,5 procent av företrädesemissionen. Härutöver har Handelsbanken Fonder, med 2,8 procent av aktierna, och Staffan Strömberg, VD I IBT, med 2,5 procent av aktierna i Bolaget, ställt sig positiva till företrädesemissionen och förklarat att de avser att teckna sina pro rata-andelar. För den del av emissionsbeloppet som inte omfattas av teckningsåtaganden enligt ovan har externa parter utfärdat sedvanliga emissionsgarantier. Dessa parter är BioGaia AB (publ) med cirka 38 miljoner kronor, Råsunda Förvaltning med 10 miljoner kronor, Håkan Roos (genom RoosGruppen AB) med 10 miljoner kronor, Tedde Jeansson med 5 miljoner kronor, Martin Bjäringer med 5 miljoner kronor, Karl Perlhagen med 5 miljoner kronor och Carl Rosvall med 5 miljoner kronor. Hela emissionsbeloppet omfattas således av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2016-04-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss