Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i InDex Pharmaceuticals AB

InDex Pharmaceuticals AB

InDex Pharmaceuticals AB
Tomtebodavägen 23a
171 77 Stockholm

Hemsida:

www.indexpharmab.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

InDex Pharmaceuticals utvecklar cobitolimod, en typ av läkemedel som hjälper en grupp patienter med ulcerös kolit mot vissa symtom. Företaget har även utvecklat en plattform av DIMS-substanser.

Teckningsperiod:

22 januari 2021 - 5 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

532,7 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 januari 2021

Värdering:

106,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, 20-30 januari 2021 är dummy-datum, i skrivande stund har de exakta villkoren ännu inte publicerats.

De stora befintliga aktieägarna Linc AB, Fjärde AP-fonden och SEB-Stiftelsen har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen och sitt intresse att delta i transaktionen. Avsikten är att Företrädesemissionen ska vara helt säkerställd genom en kombination av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt genom garantiåtaganden från ett externt konsortium av emissionsgaranter vid tidpunkten för lanseringen av Företrädesemissionen. Både Barclays Bank Ireland PLC och Carnegie Investment Bank AB har indikerat sitt intresse att garantera en del av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen avses i huvudsak användas till att finansiera den viktiga inledande induktionsstudien i ett sekventiellt fas III-program för vänstersidig måttlig till svår ulcerös kolit för Bolagets ledande läkemedelskandidat, cobitolimod.

Uppdatering: Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare.

Uppdaterat: 2021-01-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss