Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Indentive Värdepapper AB

Indentive Värdepapper AB

Hemsida:

/indentive.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Indentive Värdepapper AB äger Indentive Operations AB dit den operativa verksamheten från Indentive AB har överförts. Indentive utvecklar, säljer och driftsätter sin egenutvecklade IoT-plattform Connective.

Teckningsperiod:

5 september 2019 - 5 september 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,8 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7,43 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Kalejdo Bredband AB (4 000 000 aktier), Robert Eklann AB (3 544 548 aktier).

Post:

Övrigt:

Därutöver har styrelsen för Indentive Värdepapper AB, baserat på samma bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad emission genom upptagande av konvertibelt lån om 1 500 000 kronor (”Riktade Konvertibelemissionen”). Lånet har en löptid om 24 månader och löper med en ränta om fem procent under de första 12 månaderna och med tio procent under resterande löptid. Den Riktade Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 1 500 000 kronor med en konverteringskurs om 0,75 kronor vilket vid full konvertering motsvarar en ökning av antalet aktier med 2 310 000 st, inklusive konvertering av ränta.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss