Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i InCoax Networks AB

InCoax Networks AB

InCoax Networks AB
Utmarksvägen 4
802 91 Gävle

Hemsida:

www.incoax.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

InCoax erbjuder lösningar till bredbandsoperatörer som gör det möjligt att leverera bredband med hög hastighet över befintligt koaxialnät, som ett alternativ till att dra in ett fibernät.

Teckningsperiod:

12 april 2021 - 26 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

41,16 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

123,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare i bolaget erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen en (1) innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit i bolaget. Varje unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från bolagets befintliga aktieägare, Saugatuck Invest AB, Norrlandspojkarna AB och BLL Invest AB.

Två (2) teckningsoptioner av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget, under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 31 december 2021 mot kontant betalning om 5 kr per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 23 Mkr före emissionskostnader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss