Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Imsys AB

Imsys AB

Imsys AB
Johanneslundsvägen 3
194 61 Upplands Väsby

Hemsida:

www.imsystech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Imsys utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer.

Teckningsperiod:

21 juni 2022 - 5 juli 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

43,3 Mkr

Teckningskurs:

5,60 kr per unit / 2,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 juni 2022

Värdering:

43,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bolaget har refinansierat 21,5 MSEK av det lån om 25 MSEK som upptogs den 8 september 2021. Totalt kommer 6 MSEK återbetalas, varav 3,5 MSEK är amortering och 2,5 MSEK är betald ränta, till långivaren. Det nya lånet upptas till marknadsmässiga villkor om 1,5 procent ränta per påbörjad 30-dagarsperiod och löper till den 30 juni 2023. I händelse av att Bolaget genomför ytterligare emission(er) under lånets löptid ska därvid erhållen likvid användas till återbetalning av lånet. Om lånet inte återbetalats senast den 30 juni 2023 har långivaren rätt att kvitta lånet mot aktier till marknadsmässiga villkor.

Uppdaterat: 2022-06-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss