Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunicum AB

Immunicum AB

Immunicum AB
Holtermansg. 1 D
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.immunicum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immunicum utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin är SUBCUVAC och INTUVAC, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70).

Teckningsperiod:

8 december 2017 - 22 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

223 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 december 2017

Värdering:

208 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 15:14. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren 1 (en) teckningsrätt. 14 (fjorton) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna sig för 15 (femton) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 90 %.

Uppdaterat: 2017-12-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss