Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunicum AB

Immunicum AB

Immunicum AB
Holtermansg. 1 D
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.immunicum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Immunicum utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin är SUBCUVAC och INTUVAC, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70).

Teckningsperiod:

30 maj 2016 - 14 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

111 Mkr + 20 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2016

Värdering:

444 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare i Immunicum erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal välrenommerade investerare. Därutöver har Swedbank Robur Medica och Swedbank Robur Folksam LO Västfonden, vilka tillsammans innehar 6,24 procent av aktierna, uttalat sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen.

Immunicum planerar även att göra en riktad emission till institutionella placerar i Sverige och utomlands på ungefär lika mycket som denna emission (5 040 000 aktier). Ingen tidsplan är dock satt.

Uppdaterat: 2016-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss